sima.cat
 20/7/2024
 04:40:34
Índice de /baixar/WIN7XP/

Pedaços necessaris perquè un Windows 7 vegi els XP (a instal·lar al Windows XP)

Independentment dels pedaços, cal tenir en compte que el Windows 7 té problemes per a detectar versions anteriors al Vista ja que hi han hagut canvis importants en els protocols, seguretat i identificacions.

Per tant, el més pràctic és que, un cop el Windows 7 tingui correctament instal·lat el protocol IPv4 i responguin mútuament tant el 7 com l'XP als pings, capturem les unitats i les impressores identificant els recursos compartits amb les respectives adreces IP.

Per a capturar una unitat, des del DOS farem un NET USE <lletra>: \\<servidor>\<unitat> /PERSISTENT:YES.

Per a capturar una impressora, des del DOS farem un NET USE LPT<port>: \\<servidor>\<impressora> /PERSISTENT:YES.

A més, per a capturar aquesta mateixa impressora com a impressora Windows, cal anar a Tauler de control, Dispositius i impressores, Agregar impressora, Impressora en xarxa, cancel·lar la cerca i clicar La impressora no és a la llista, identificar-la per la ruta UNC \\<servidor>\<impressora> i anar seguint l'assistent.

ATENCIÓ: per a la captura de recursos des de Windows, cal tenir present que la mai prou lloada i estimada empresa multinacional Microsoft han decidit que des d'ara els noms dels recursos compartits distingeixen entre majúscules i minúscules, de tal manera que si la impressora \\SERVIDOR\IMPRESSORA la intenteu capturar com a \\SERVIDOR\impressora o \\SERVIDOR\Impressora o \\SERVIDOR\ImPrEsSoRa, l'acceptarà, la identificarà però al final del procés donarà un error genèric i no la instal·larà. Curiosament, des del DOS no hi ha cap problema.


És convenient desactivar el NetBIOS sobre TCP/IP del protocol IPv4 i instal·lar-hi el protocol NetBeui, en el seu lloc. Les instruccions són a NETBEUI.TXT.
Nombre Tipo Modificado Tama¤o Descripci¢n
22/dic/2023 09:55 - Directorio superior
REG 3/dic/2022 16:54 286 BMD5
ZIP 21/sep/2022 13:11 3 MBMD5
EXE 19/may/2023 13:11 36 MBMD5
EXE 28/oct/2015 18:02 16 MBMD5
EXE 25/ene/2023 09:09 52 MBMD5
XML 19/may/2023 14:51 546 KBMD5
SYS 20/ago/2004 12:00 96 KBMD5
TXT 20/ago/2004 12:00 602 BMD5
INF 20/ago/2004 12:00 3 KBMD5
EXE 18/abr/2003 18:06 78 KBMD5
EXE 11/may/2017 09:07 34 MBMD5 Thunderbird processador sense SSE2
EXE 11/may/2017 09:08 34 MBMD5 Thunderbird processador sense SSE2
TXT 11/jul/2013 15:27 184 BMD5
EXE 27/oct/2010 10:36 520 KBMD5 Windows XP SP1 i SP2
EXE 21/oct/2010 09:02 534 KBMD5 Windows XP SP3

[catal…][english][castellano]
22/8/2022 16:53:15 GMT+0000