sima.cat
 29/6/2022
 04:17:58
Index of /baixar/GJIMENEZ/

Senyor Garc¡a,

Cliqueu sobre els tres fitxers "DETALL DE DESPESES" per veure els moviments que han generat cadascun dels imports que hem parlat.

El fitxer "RESUM DE LIQUIDACIà" cont‚ els imports correctes de cada copropietari de tancament del 2007.

Quan he entrat a posar aquestes dades aqu¡, m'hi he trobat el trasp…s de saldos inicials a 1 de gener del 2007 dels propietaris de la finca 69. Per tant, repeteixo que aquesta comunitat va tenir una incidŠncia precisament quan es va fer la liquidaci¢ de l'any 2007, arrossegada segurament per un tancament erroni ja el 2006.


Name Type Modified Size Description
May/23/2022 10:39 - Parent directory
HTM Sep/23/2008 16:14 13 KBMD5
HTM Sep/23/2008 16:09 13 KBMD5
HTM Sep/23/2008 16:12 13 KBMD5
HTM Sep/24/2008 18:38 9 KBMD5
HTM Sep/25/2008 17:04 2 KBMD5

[catal…][english][castellano]
6/8/2021 21:31:09 GMT+0000