sima.cat
 29/11/2023
 16:15:33
Index of /baixar/GJIMENEZ/

Senyor García,

Cliqueu sobre els tres fitxers "DETALL DE DESPESES" per veure els moviments que han generat cadascun dels imports que hem parlat.

El fitxer "RESUM DE LIQUIDACIÓ" conté els imports correctes de cada copropietari de tancament del 2007.

Quan he entrat a posar aquestes dades aquí, m'hi he trobat el traspàs de saldos inicials a 1 de gener del 2007 dels propietaris de la finca 69. Per tant, repeteixo que aquesta comunitat va tenir una incidència precisament quan es va fer la liquidació de l'any 2007, arrossegada segurament per un tancament erroni ja el 2006.


Name Type Modified Size Description
Aug/8/2023 16:23 - Parent directory
HTM Sep/23/2008 16:14 13 KBMD5
HTM Sep/23/2008 16:09 13 KBMD5
HTM Sep/23/2008 16:12 13 KBMD5
HTM Sep/24/2008 18:38 9 KBMD5
HTM Sep/25/2008 17:04 2 KBMD5

[catal…][english][castellano]
8/22/2022 16:53:15 GMT+0000