Bookmark and Share
Teniu un navegador CCBot versi¢ 2.0 sobre Other. Suporta CSS versi¢ i segueix les normes DOM [no DOM].Veure nom‚s aquest navegador

INTERNET EXPLORER 3

Obriu Editar; PreferŠncies i a la pestanya Navegaci¢, cliqueu Idiomes. A la pantalla que se us obrir… cliqueu Afegir, seleccioneu "Catalan" i confirmeu amb Acceptar.

Seleccionant un idioma, amb Pujar o Baixar podeu ordenar-los segons els vostres gustos: adalt, primera opci¢; abaix, £ltima.

Recordeu que, si n'hi ha cap que considereu inadequat, podeu seleccionar-lo i clicar Treure.


INTERNET EXPLORER 4

Obriu Veure; Opcions d'Internet i a la pestanya General, cliqueu Idiomes. A la pantalla que se us obrir… cliqueu Afegir, seleccioneu "Catalan" i confirmeu amb Acceptar.

Seleccionant un idioma, amb Pujar o Baixar podeu ordenar-los segons els vostres gustos: adalt, primera opci¢; abaix, £ltima.

Recordeu que, si n'hi ha cap que considereu inadequat, podeu seleccionar-lo i clicar Treure.


INTERNET EXPLORER 5 I POSTERIORS

Obriu Eines; Opcions d'Internet i a la pestanya General, cliqueu Idiomes. A la pantalla que se us obrir… cliqueu Afegir, seleccioneu "Catalan" i confirmeu amb Acceptar.

Seleccionant un idioma, amb Pujar o Baixar podeu ordenar-los segons els vostres gustos: adalt, primera opci¢; abaix, £ltima.

Recordeu que, si n'hi ha cap que considereu inadequat, podeu seleccionar-lo i clicar Treure.


NETSCAPE 3 I ANTERIORS

Obriu Opcions; PreferŠncies i cliqueu Idiomes. Seleccioneu "Catalan", cliqueu la fletxa a la dreta i confirmeu amb Acceptar.

Seleccionant un idioma, amb Moure amunt o Moure avall podeu ordenar-los segons els vostres gustos: adalt, primera opci¢; abaix, £ltima.

Recordeu que, si hi ha cap idioma que considereu inadequat, podeu seleccionar-lo i clicar Treure.


NETSCAPE 4 I POSTERIORS

Obriu Editar; PreferŠncies; Navegador i cliqueu Idiomes. Cliqueu Afegir, seleccioneu "Catalan" i confirmeu amb Acceptar.

Seleccionant un idioma, amb Moure amunt o Moure avall podeu ordenar-los segons els vostres gustos: adalt, primera opci¢; abaix, £ltima.

Recordeu que, si n'hi ha cap que considereu inadequat, podeu seleccionar-lo i clicar Treure.


OPERA 5 I POSTERIORS

Obriu Fitxer; PreferŠncies i cliqueu Llenges. A Llenges preferides per a les p…gines web, cliqueu Afegeix, seleccioneu "Catal…" i confirmeu amb D'acord.

Seleccionant un idioma, amb Puja o Abaixa podeu ordenar-los segons els vostres gustos: adalt, primera opci¢; abaix, £ltima.

Recordeu que, si n'hi ha cap que considereu inadequat, podeu seleccionar-lo i clicar Suprimeix.