versi¢n castellana english version

s disponible la inclusi¢ del s¡mbol de l'euro per als sistemes operatius : Caldera/DR-DOS, Novell DOS, MS-DOS 3.30, MS-DOS 3.31, MS-DOS 6.22, Windows 3.xx, Windows 95 i Windows 98.

Amb l'entrada de l'euro, s'ha incorporat un nou s¡mbol als nostres teclats. TŠcnicament, aix• suposa canviar el joc de car…cters de l'ordinador i de la impressora i assignar una nova tecla. Si la impressora ‚s posterior a l'any 2000, segurament ja dur… la p…gina de codis 850 modificada. La podeu trobar com a 850 ¢ 858. Si la impressora ‚s anterior, tret que imprimiu des d'un programa gr…fic, el m‚s probable ‚s que no pogueu representar-lo.

El car…cter que li correspon a la p…gina de codis 850 modificada, tamb‚ coneguda com a 858, ‚s el 213 decimal ¢ D5 hexadecimal. A les p…gines de codis 819 modificada i iso-8859-1 modificada (coneguda com a iso-8859-15), li correspon el 128 decimal ¢ 80 hexadecimal.

Un cop instalúlat el peda‡, podreu escriure el s¡mbol € (euro) polsant [altgr] [E] o [altgr] [5] segons el teclat que tingueu. La tecla [altgr] ‚s la mateixa que la combinaci¢ [ctrl] [alt].

Si preteneu representar aquest s¡mbol en una p…gina web, heu de tenir present que si el navegador que utilitza qui la miri no t‚ la p…gina de codis actualitzada, veur… qualsevol altre car…cter al seu lloc.

INSTRUCCIONS

Per saber quina versi¢ necessiteu, des de DOS, escriviu VER [intro]; des de Windows, situeu el cursor del ratol¡ a "El meu pc", polseu el bot¢ dret (si el teniu configurat per a esquerrans, polseu l'esquerre) i seleccioneu "Propietats". Seleccioneu el peda‡ que necessiteu de la relaci¢ que segueix.

Despr‚s d'instalúlar el peda‡ que correspongui, des de DOS o des de la finestra de DOS, escriviu TYPE C:\CONFIG.SYS | MORE [intro] i verifiqueu si hi ha una l¡nia com ara :

I tamb‚ TYPE C:\AUTOEXEC.BAT | MORE [intro] i busqueu unes l¡nies com ara :

o b‚ :

Si no, modifiqueu-los amb EDIT C:\CONFIG.SYS [intro] i EDIT C:\AUTOEXEC.BAT [intro]. Recordeu que ‚s aconsellable de fer c•pies abans. Tingueu en compte que els arxius DISPLAY.SYS, EGA.CPI i COUNTRY.SYS seran al vostre directori de sistema, ‚s a dir n'heu d'incloure la ruta sencera abans. Per exemple :

o b‚ :

Per saber quin ‚s el vostre directori de sistema, des de DOS, escriviu PATH [intro] i veureu una sŠrie de directoris separats per ";" (punt i coma). Si teniu nom‚s DOS o Windows 3.xx, hi veureu :

Si teniu Windows 95 o 98, hi heu de veure :

A les instruccions que segueixen, suposarem que el vostre directori de sistema ‚s l'habitual segons el vostre sistema operatiu. Si amb les instruccions prŠvies heu obtingut un resultat diferent de l'exposat, tingueu-lo present a l'hora de procedir amb la instalúlaci¢.

Si necessiteu desinstalúlar les actualitzacions de DOS, aneu un altre cop al vostre directori de sistema i executeu EURO /U [intro]. Per desinstalúlar l'actualitzaci¢ de Windows 95, aneu a "Inici/Configuraci¢/Tauler de control/Afegir o treure programes". L'actualitzaci¢ de Windows 3.xx no es pot desinstalúlar.

Aquests peda‡os s'han provat sota MS-DOS 3.30, 3.31 i 6.22; Novell DOS 7.10; DR-DOS 7.03, i el DOS del Windows 95 i 98 amb teclat espanyol. Qualssevol altres sistemes operatius o menes de teclat no s'han provat per• us podeu posar en contacte amb nosaltres a info@sima.cat.

DR-DOS

Us heu d'instalúlar el peda‡ preparat a partir del de Caldera per al DR-DOS 7.03.

Guardeu EURO.BAT i EURODR.EXE al directori C:\DRDOS i despr‚s des del sistema escriviu CD \DRDOS [intro] i EURO [intro].

NW-DOS

Us heu d'instalúlar el peda‡ preparat a partir del de Caldera per al DR-DOS 7.03.

Guardeu EURO.BAT i EURODR.EXE al directori C:\NWDOS i despr‚s des del sistema escriviu CD \NWDOS [intro] i EURO [intro].

MS-DOS 3.30

Us heu d'instalúlar el peda‡ preparat a partir del de IBM per al IBM-DOS 7.00.

Guardeu EURO.BAT i EURO330.EXE al directori C:\DOS i despr‚s des del sistema escriviu CD \DOS [intro] i EURO [intro].

MS-DOS 3.31

Us heu d'instalúlar el peda‡ preparat a partir del de IBM per al IBM-DOS 7.00.

Guardeu EURO.BAT i EURO331.EXE al directori C:\DOS i despr‚s des del sistema escriviu CD \DOS [intro] i EURO [intro].

MS-DOS 6.22

Us heu d'instalúlar el peda‡ preparat a partir del de IBM per al IBM-DOS 7.00.

Guardeu EURO.BAT i EURO622.EXE al directori C:\DOS i despr‚s des del sistema escriviu CD \DOS [intro] i EURO [intro].

Windows 3.xx

Us heu d'instalúlar el peda‡ que proporcionava Microsoft per al Windows 3.1 i el del MS-DOS 6.22. Possiblement funcioni en versions anteriors a la 3.xx.

Guardeu EUROW3X.EXE al directori C:\ i despr‚s executeu-lo des de l'administrador de programes.

Guardeu EURO.BAT i EURO622.EXE al directori C:\DOS i despr‚s des del sistema escriviu CD \DOS [intro] i EURO [intro].

Windows 95

Us heu d'instalúlar el peda‡ que proporciona MicroSoft per al Windows 95 i el del MS-DOS 6.22. El peda‡ ha de ser el que correspongui segons l'idioma que tingueu instalúlat.

Si teniu la versi¢ en catal…, guardeu EUROW95C.EXE al directori C:\ i despr‚s des de "Inici/Executar" escriviu C:\EUROW95C.EXE [acceptar].

Si teniu la versi¢ en euskera, guardeu EUROW95E.EXE al directori C:\ i despr‚s des de "Inici/Executar" escriviu C:\EUROW95E.EXE [acceptar].

Si teniu la versi¢ en castell…, guardeu EUROW95S.EXE al directori C:\ i despr‚s des de "Inici/Executar" escriviu C:\EUROW95S.EXE [acceptar].

En qualsevol cas, guardeu EURO.BAT i EURO622.EXE al directori C:\WINDOWS\COMMAND i despr‚s des de "Inici/Executar" escriviu C:\WINDOWS\COMMAND\EURO.BAT [acceptar].

Windows 98

Si disposeu de Windows 98, ja heu de tenir el s¡mbol de l'euro, polsant [altgr] [E] o [altgr] [5]. Per• per usar-lo des de la finestra del DOS, us heu d'instalúlar el peda‡ per al MS-DOS 6.22.

Guardeu EURO.BAT i EURO622.EXE al directori C:\WINDOWS\COMMAND i despr‚s des de "Inici/Executar" escriviu C:\WINDOWS\COMMAND\EURO.BAT [acceptar].