IMPORT OBRES
OBRES DE
CONTRACTE DE
DATA CONTRACTE
COEFICIENT
SUPERFÍCIE DEPARTAMENT  m²
PERIODICITAT REBUTS
  • Indiqueu l'import total de les obres, impostos inclosos.
  • Introduïu la data de celebració del contracte o de l'última renovació.
  • Indiqueu el coeficient de participació, segons divisió horitzontal o proporcionalment a les superfícies, que li correspon al departament respecte del total de la finca.
  • Introduïu la superfície del departament, si és superior a 300 m².

[catal…][english][castellano]
7/23/2015 09:46:20 GMT+0000