Verifiqueu un número d'identificació fiscal d'àmbit europeu. Si voleu calcular el caràcter de control, introduïu "?" (interrogant) en el seu lloc.
PAÍSNIFRESULTAT

Fórmules de càlcul del NIF per als països integrants de la Unió Europea de 27 estats: Illes Aland, Alemanya, ·ustria, BŠlgica, Bulg…ria, Cro…cia, Dinamarca, Eslov…quia, EslovŠnia, Espanya, Est•nia, Finl…ndia, Fran‡a, GrŠcia, Hongria, Irlanda, It…lia, Let•nia, Litu…nia, Luxemburg, Malta, Pa‹sos Baixos, Pol•nia, Portugal, Regne Unit, Romania, SuŠcia, RepŁblica Txeca i Xipre. Consulteu la notació usada a les fórmules.

Descarregueu-vos la funció en PHP.

PaísComentariFormatExemple
AT
·ustria
A(1)+N(1-7)+C(1)
A(1)={U}
U12345675
S=N(1)+2#N(2)+N(3)+2#N(4)+N(5)+2#N(6)+N(7)
C(1)=10-(S+4)%10; si C(1)=10, C(1)=0
BE
BŠlgica
N(1-8)+C(1-2)
N(2)>1
1234567894
C(1-2)=97-N(1-7)%97
BG
Bulg…ria
N(1-9)+C(1)
si N(1)={2,3}, N(2-3)={22}
1234567892
S=4*N(1)+3*N(2)+2*N(3)+7*N(4)+6*N(5)+5*N(6)+4*N(7)+3*N(8)+2*N(9)
C(1)=11-S%11; si C(1)=11, C(1)=0; si C(1)=10, incorrecte
CY
Xipre
N(1-8)+C(1)
N(1)={0,1,3,4,5,9}
12345678F
N(1,3,5,7){0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} → N(1,3,5,7){1,0,5,7,9,13,15,17,19,21}
S=N(1)+N(2)+N(3)+N(4)+N(5)+N(6)+N(7)+N(8)
C(1)=S%26
C{0-25} → C{A-Z}
CZ
RepŁblica Txeca
Entitats legals N(1-7)+C(1)
N(1)={0,1,2,3,4,5,6,7,8}
12345679
S=8*N(1)+7*N(2)+6*N(3)+5*N(4)+4*N(5)+3*N(6)+2*N(7)
C(1)=11-S%11; si C(1)=10, C(1)=0; si C(1)=11, C(1)=1
Casos especials N(1-8)+C(1)
N(1)={6}
612345670
S=8*N(2)+7*N(3)+6*N(4)+5*N(5)+4*N(6)+3*N(7)+2*N(8)
C(1)=9-(11-S%11)%10
Individuals 9 dígits N(1-9)
N(1-2)={00-53,80-99}
N(3-4)={01-12,51-62}
si N(3-4)={02,52} i N(1-2)%4>0, N(5-6)={01-28}
si N(3-4)={02,52} i N(1-2)%4=0, N(5-6)={01-29}
si N(3-4)={04,06,09,11,54,56,59,61}, N(5-6)={01-30}
si N(3-4)={01,03,05,07,08,10,12,51,53,55,57,58,60,62}, N(5-6)={01-31}
991231123
 
Individuals 10 dígits N(1-10)
N(1-2)={54-99}
N(3-4)={01-12,51-62}
si N(3-4)={02,52} i N(1-2)%4>0, N(5-6)={01-28}
si N(3-4)={02,52} i N(1-2)%4=0, N(5-6)={01-29}
si N(3-4)={04,06,09,11,54,56,59,61}, N(5-6)={01-30}
si N(3-4)={01,03,05,07,08,10,12,51,53,55,57,58,60,62}, N(5-6)={01-31}
6306150004
si (N(1-2)+N(3-4)+N(5-6)+N(7-8)+N(9-10))%11=0 i N(1-10)%11=0, correcte
DE
Alemanya
N(1-8)+C(1)
N(1-8)>0
123456788
S=0
FOR I=1 TO 8
S=2*((N(I)+S+9)%10+1)%11
NEXT I
C(1)=11-S; si C(1)=10, C(1)=0
DK
Dinamarca
N(1-8)
N(1)>0
12345674
S=2*N(1)+7*N(2)+6*N(3)+5*N(4)+4*N(5)+3*N(6)+2*N(7)+N(8)
si S%11=0, correcte
EE
Est•nia
N(1-8)+C(1) 123456780
S=3*N(1)+7*N(2)+1*N(3)+3*N(4)+7*N(5)+1*N(6)+3*N(7)+7*N(8)
C(1)=10-S%10; si C(1)=10, C(1)=0
ES
Espanya
Persones jurídiques amb ànim de lucre A(1)+N(1-7)+C(1)
A(1)={A-H,J,U,V}
A12345674
S=2#N(1)+N(2)+2#N(3)+N(4)+2#N(5)+N(6)+2#N(7)
C(1)=10-S%10; si C=10, C=0
Persones jurídiques sense ànim de lucre o estrangeres amb establiment permanent A(1)+N(1-7)+C(1)
A(1)={N,P,Q,R,S,W}
P1234567D
S=2#N(1)+N(2)+2#N(3)+N(4)+2#N(5)+N(6)+2#N(7)
C(1)=10-S%10
C{1-10} → C{A-J}
Persones físiques espanyoles N(1-8)+C(1) 12345678Z
C(1)=1+N(1-8)%23
C{1-23} → C{T,R,W,A,G,M,Y,F,P,D,X,B,N,J,Z,S,Q,V,H,L,C,K,E}
Persones físiques estrangeres, menors de 14 anys o no residents A(1)+N(1-7)+C(1)
A(1)={K,L,M,X}
K1234567L
C(1)=1+N(1-7)%23
C{1-23} → C{T,R,W,A,G,M,Y,F,P,D,X,B,N,J,Z,S,Q,V,H,L,C,K,E}
FI
Finl…ndia
N(1-7)+C(1) 12345671
S=7*N(1)+9*N(2)+10*N(3)+5*N(4)+8*N(5)+4*N(6)+2*N(7)
C(1)=11-S%11; si C(1)=11, C(1)=0; si C(1)=10, incorrecte
FR
Fran‡a
Sistema antic C(1-2)+N(1-9)
N(1-9)>0
32123456789
C(1-2)=(N(1-9)*100+12)%97
Sistema nou C(1-2)+N(1-9)
N(1-9)>0
C(1-2)={A-H,J-N,P-Z} | {0-9}
si C(1) és alfabètic, C(2) ha de ser numèric i a l'inrevés.
2H123456789
Per a un N(1-9) donat, hi ha més d'un C(1-2) possible, per tant, no es pot calcular aquest.
C{0-9,A-H,J-N,P-Z} → C{0-33}
si C(1)<10, S=C(1)*24+C(2)-10
si C(1)>9, S=C(1)*34+C(2)-100
X=S%11
S=S\11+1
Y=(N(1-9)+S)%11
si X=Y, correcte
GB
Regne Unit
Departament del govern A(1-2)+N(1-3)
A(1-2)={GD}
N(1-3)<500
GD123
 
Autoritat sanitària A(1-2)+N(1-3)
A(1-2)={HA}
N(1-3)>499
HA567
 
Normal N(1-9)
N(1-7)={0000001-0019999,1000000-9999999}
N(8-9)<97
123456782
S=8*N(1)+7*N(2)+6*N(3)+5*N(4)+4*N(5)+3*N(6)+2*N(7)+10*N(8)+N(9)
si S%97=0, correcte
Grup comercial N(1-10)
N(1-7)={0000001-0019999,1000000-9999999}
N(8-9)<97
N(10)={3}
1234567823
S=8*N(1)+7*N(2)+6*N(3)+5*N(4)+4*N(5)+3*N(6)+2*N(7)+10*N(8)+N(9)
si S%97=0, correcte
Illa de Man N(1-12)
N(1-3)={000,001}
N(4-10)={0000001-0019999,1000000-9999999}
N(11-12)<97
001123456782
S=8*N(4)+7*N(5)+6*N(6)+5*N(7)+4*N(8)+3*N(9)+2*N(10)+10*N(11)+N(12)
si S%97=0, correcte
Grup comercial Illa de Man N(1-13)
N(1-3)={000,001}
N(4-10)={0000001-0019999,1000000-9999999}
N(11-12)<97
N(13)={3}
0011234567823
S=8*N(4)+7*N(5)+6*N(6)+5*N(7)+4*N(8)+3*N(9)+2*N(10)+10*N(11)+N(12)
si S%97=0, correcte
GR
GrŠcia
Segons la norma ISO-3166-1, a Grècia li correspòn l'identificatiu GR però la directiva europea 2001/115, a instàncies de Grècia, va canviar l'identificatiu per EL. Poden usar-se qualssevol dels dos.
Sistema de 7 dígits N(1-7)+C(1) 12345670
S=128*N(1)+64*N(2)+32*N(3)+16*N(4)+8*N(5)+4*N(6)+2*N(7)
C(1)=S%11; si C(1)=10, C(1)=0
Sistema de 8 dígits N(1-8)+C(1) 123456783
S=256*N(1)+128*N(2)+64*N(3)+32*N(4)+16*N(5)+8*N(6)+4*N(7)+2*N(8)
C(1)=S%11; si C(1)=10, C(1)=0
HU
Hongria
N(1-7)+C(1)
N(1)>0
12345676
S=9*N(1)+7*N(2)+3*N(3)+1*N(4)+9*N(5)+7*N(6)+3*N(7)
C(1)=10-S%10; si C(1)=10, C(1)=0
IE
Irlanda
Antic N(1)+A(1)+N(2-6)+C(1)
N(1)>6
A(1)={A-Z,+,*}
7A12345J
S=7*N(2)+6*N(3)+5*N(4)+4*N(5)+3*N(6)+2*N(1)
C(1)=S%23
C{0-22} → C{W,A-V}
Nou N(1-7)+C(1)
N(1-7)>0
1234567T
S=8*N(1)+7*N(2)+6*N(3)+5*N(4)+4*N(5)+3*N(6)+2*N(7)
C(1)=S%23
C{0-22} → C{W,A-V}
IT
It…lia
El codi fiscal italià per a persones físiques, aprovat pel decret 13813 de 23/12/1976, no es verifica perquè no s'admet com a codi vàlid per a operacions intracomunitàries subjectes a IVA.
N(1-10)+C(1)
N(1-7)>0
N(8-10)={1-100,120,121}
12345670017
S=N(1)+2#N(2)+N(3)+2#N(4)+N(5)+2#N(6)+N(7)+2#N(8)+N(9)+2#N(10)
C(1)=10-S%10; si C(1)=10, C(1)=0
LT
Litu…nia
Persones legals N(1-8)+C(1)
N(8)={1}
123456715
S=1*N(1)+2*N(2)+3*N(3)+4*N(4)+5*N(5)+6*N(6)+7*N(7)+8*N(8)
si S%11=10, S=3*N(1)+4*N(2)+5*N(3)+6*N(4)+7*N(5)+8*N(6)+9*N(7)+1*N(8)
C(1)=S%11; si C(1)=10, C(1)=0
Contribuents temporals i persones naturals N(1-11)+C(1)
N(11)={1}
123456789011
S=1*N(1)+2*N(2)+3*N(3)+4*N(4)+5*N(5)+6*N(6)+7*N(7)+8*N(8)+9*N(9)+1*N(10)+2*N(11)
si S%11=10, S=3*N(1)+4*N(2)+5*N(3)+6*N(4)+7*N(5)+8*N(6)+9*N(7)+1*N(8)+2*N(9)+3*N(10)+4*N(11)
C(1)=S%11; si C(1)=10, C(1)=0
LU
Luxemburg
N(1-6)+C(1-2)
N(1-6)>0
12345613
C(1-2)=N(1-6)%89
LV
Let•nia
Persones legals N(1-10)+C(1)
N(1)={4,5,6,7,8,9}
41234567891
S=9*N(1)+1*N(2)+4*N(3)+8*N(4)+3*N(5)+10*N(6)+2*N(7)+5*N(8)+7*N(9)+6*N(10)
si S%11=4 i N(1)=9, S=S-45
si S%11=4, C(1)=4-S%11
si S%11>4, C(1)=14-S%11
si S%11<4, C(1)=3-S%11
Persones naturals N(1-11)
si N(3-4)={02} i N(5-6)%4>0, N(1-2)={01-28}
si N(3-4)={02} i N(5-6)%4=0, N(1-2)={01-29}
si N(3-4)={04,06,09,11}, N(1-2)={01-30}
si N(3-4)={01,03,05,07,08,10,12}, N(1-2)={01-31}
N(3-4)={01-12}
15066312345
 
MT
Malta
N(1-6)+C(1-2)
N(1-6)>100000
12345634
S=3*N(1)+4*N(2)+6*N(3)+7*N(4)+8*N(5)+9*N(6)
C(1-2)=37-S%37
NL
Pa‹sos Baixos
N(1-8)+C(1)+A(1)+N(9-10)
N(1-8)>0
A(1)={B}
123456782B90
S=9*N(1)+8*N(2)+7*N(3)+6*N(4)+5*N(5)+4*N(6)+3*N(7)+2*N(8)
C(1)=S%11; si C(1)=10, incorrecte
PL
Pol•nia
N(1-9)+C(1) 1234567883
S=6*N(1)+5*N(2)+7*N(3)+2*N(4)+3*N(5)+4*N(6)+5*N(7)+6*N(8)+7*N(9)
C(1)=S%11; si C(1)=10, incorrecte
PT
Portugal
N(1-8)+C(1)
N(1)>0
123456789
S=9*N(1)+8*N(2)+7*N(3)+6*N(4)+5*N(5)+4*N(6)+3*N(7)+2*N(8)
C(1)=11-S%11; si C(1)=10, C(1)=0; si C(1)=11, C(1)=0
RO
Romania
Persones legals N(1-9)+C(1) 1234567897
S=7*N(1)+5*N(2)+3*N(3)+2*N(4)+1*N(5)+7*N(6)+5*N(7)+3*N(8)+2*N(9)
C(1)=S*10%11; si C(1)=10, C(1)=0
Persones naturals N(1-12)+C(1)
N(1)={1,2,3,4,6}
N(4-5)={01-12}
si N(4-5)={02} i N(2-3)%4>0, N(6-7)={01-28}
si N(4-5)={02} i N(2-3)%4=0, N(6-7)={01-29}
si N(4-5)={04,06,09,11}, N(6-7)={01-30}
si N(4-5)={01,03,05,07,08,10,12}, N(6-7)={01-31}
1630615123457
S=2*N(1)+7*N(2)+9*N(3)+1*N(4)+4*N(5)+6*N(6)+3*N(7)+5*N(8)+8*N(9)+2*N(10)+7*N(11)+9*N(12)
C(1)=S%11; si C(1)=10, C(1)=1
SE
SuŠcia
N(1-9)+C(1)+N(10-11)
N(10-11)>0
123456789701
S=2#N(1)+N(2)+2#N(3)+N(4)+2#N(5)+N(6)+2#N(7)+N(8)+2#N(9)
C(1)=10-S%10; si C(1)=10, C(1)=0
SI
EslovŠnia
N(1-7)+C(1)
N(1-7)>999999
12345679
S=8*N(1)+7*N(2)+6*N(3)+5*N(4)+4*N(5)+3*N(6)+2*N(7)
C(1)=11-S%11; si C(1)=10, C(1)=0; si C(1)=11, C(1)=1
SK
Eslov…quia
No es poden diferenciar persona nascuda l'any 2000, número d'identitat i número de contribuent.
Número d'identitat N(1-9)+C(1)
N(1-2)={00}
0012345675
S=8*N(3)+7*N(4)+6*N(5)+5*N(6)+4*N(7)+3*N(8)+2*N(9)
C(1)=11-S%11; si C(1)=10, C(1)=0; si C(1)=11, C(1)=1
Número de contribuent N(1-10)
N(1-2)={00}
0012345678
 
Persona (nascuda abans 1/1/1954) N(1-9)
N(1-2)={00-53}
N(3-4)={01-12,51-62}
si N(3-4)={02,52} i N(1-2)%4>0, N(5-6)={01-28}
si N(3-4)={02,52} i N(1-2)%4=0, N(5-6)={01-29}
si N(3-4)={04,06,09,11,54,56,59,61}, N(5-6)={01-30}
si N(3-4)={01,03,05,07,08,10,12,51,53,55,57,58,60,62}, N(5-6)={01-31}
531231123
 
Persona (nascuda després 31/12/1953) N(1-10)
N(1-2)={54-99}
N(3-4)={01-12,51-62}
si N(3-4)={02,52} i N(1-2)%4>0, N(5-6)={01-28}
si N(3-4)={02,52} i N(1-2)%4=0, N(5-6)={01-29}
si N(3-4)={04,06,09,11,54,56,59,61}, N(5-6)={01-30}
si N(3-4)={01,03,05,07,08,10,12,51,53,55,57,58,60,62}, N(5-6)={01-31}
6306151234
 

Notació

X+Y : X sumat amb Y.

X-Y : X restat per Y.

X*Y : X multiplicat per Y.

X#Y : X multiplicat amb suma de dígits per Y. Per exemple, 2*6=12, 1+2=3, per tant, 2#6=3.

X/Y : X dividit per Y.

X\Y : divisió entera de X entre Y. Per exemple, 15/6=2 i en resten 3, per tant, 15\6=2.

X%Y : resta de la divisió entera de X entre Y. Per exemple, 15/6=2 i en resten 3, per tant, 15%6=3.

X{a-b} → X{c-d} : transformació dels elements a-b pel seu corresponent c-d. Per exemple X{1-3} → X{a-c}, convertirà 1 en a, 2 en b i 3 en c.

La multiplicació, la multiplicació amb suma de dígits, la divisió, la divisió entera i la resta de la divisió entera, es calculen abans de les sumes o les restes, si no hi han parèntesis que indiquin el contrari.

A la casella format s'especifica primer el format i després les condicions que ha d'acomplir per ser vàlid. Els números s'identifiquen amb "N" seguit de la quantitat de xifres entre parèntesis; els caràcters alfanumèrics, amb "A" seguit de la quantitat de caràcters entre parèntesis, i els caràcters de control, amb "C" seguit de la quantitat de caràcters entre parèntesis. Per exemple, el format N(1-5)+A(1-2)+N(6-7) correspon a un codi tipus 45273HM68.

A les fórmules i a les condicions, es fa referència als valors indicant-ne els subíndexos afectats. Així, amb el format N(1-5)+A(1-2)+N(6-7), referenciarem la posició 7 amb A(2) i la 9 amb N(7).


[catal…][english][castellano]
23/7/2015 09:46:19 GMT+0000