P·GINES OFICIALS
AEAT Web de l'AgŠncia Tribut…ria.
 • Xat
 • Xat de consultes en l¡nia.
 • Certificats de seguretat
 • Peda‡ necessari per descarregar-se els certificats de seguretat per Hisenda.
 • Components addicionals
 • Peda‡os per a executar els programes d'ajuda.
 • Java
 • Motor Java necessari per a la majoria de tr…mits amb Hisenda.
 • Desenvolupadors
 • Tauler d'anuncis per a desenvolupadors.
 • Registres
 • Disseny de registres.
 • Consulta de declaracions presentades
 • Disseny de registres.
 • FNMT
 • Certificat arrel de la FNMT.
  Seguretat Social Web de la Seguretat Social.
 • Cotitzaci¢
 • Normes de cotitzaci¢ a la Seguretat Social.
 • RED
 • Manual tŠcnic sistema RED.
  INEM Web de l'INEM.
 • Contractes INEM
 • Contractes oficials INEM en format PDF.
 • Impresos atur INEM
 • Certificats i impresos oficials INEM per l'atur en format PDF.
  BOE Web del BOE.
 • Base de dades
 • Base de dades gratu‹ta del BOE.
  INE Web de l'INE.
 • IPC base 2001
 • Taula d'IPC del Sistema General en base 2001.
 • IPC base 1992
 • Taula d'IPC del Sistema General en base 1992.
 • Quocients correctors IPC
 • Taula de quocients correctors per relacionar les taules del 2001 i del 1992.
 • HICP
 • Öndex de preus al consum harmonitzat europeu.
  Codis de pa‹sos Norma ISO-3166 de codis de pa‹sos.
  Codis d'idiomes Norma ISO-639 de codis d'idiomes, amb dues i tres lletres. Un av¡s: no hi busqueu el valenci…, castellonenc, alacant¡, balear, mallorqu¡, menorqu¡, eivissenc, formenterenc, cabrerenc, andorr…, alguerŠs, fragat¡ o tamarit… que no hi s¢n; l'ISO ‚s un organisme seri¢s.
  Llei del catal… Llei de pol¡tica ling¡stica de Catalunya
  Validaci¢ NIF P…gina de validaci¢ de NIF europeus. Compte: fan la validaci¢ contactant amb l'administraci¢ d'Hisenda de cada pa¡s; uss¡guissi, que avui Fran‡a no funciona, dem… Espanya no valida b‚, l'altre l'imperi austrohongarŠs s'ha donat de baixa...

  PROGRAMACIà
  Programari i Desenvolupament Infinitat d'enlla‡os; alguns d'£tils, d'altres no, els de m‚s enll… ja no existeixen per• igual hi trobeu el que busqueu.
  Formatting Model Recomanacions i model de formatat visual.
  CodeBase Base de dades d'eines de desenvolupament per a programadors.

  PHP
  Documentaci¢ P…gina oficial de documentaci¢.
  PHP i MySQL Tutorial de MySQL.
  IMAP Tutorial de IMAP.
  MySQL Informaci¢ MySQL.
  WebReference Recursos per a webmasters.
  Developer Infinitat de guies.
  Maestros del Web Informaci¢ diversa.

  SISTEMA DOS
  DOS home ReferŠncia de gaireb‚ totes les funcions del MS-DOS.
  BGFax Programa de fax per a DOS i Uindous.
  EMail Correu electr•nic amb un 286, m¢dem i DOS.
  CD Toaster Torradora comercial de CDs i programes freeware per a DOS.
  Charsets P…gina de codis ibm858 o ibm850 m‚s euro. T‚ enlla‡os a d'altres p…gines sobre el tema.
  DOS a Linux Com passar de DOS a Linux i no tornar-se lelo pel cam¡ (o no gaire m‚s).
  Tut•rial Linux Curs de Linux d'IBM
  DosPrint Impressi¢ des de DOS a qualsevol dispositiu Windows.
  Alternative DOS Informaci¢ i enlla‡os del sistema operatiu alternatiu. Si ells tenen ONU, nosaltres en tenim DOS.
  Programmers heaven Colúlecci¢ de programes, ajudes, utilitats, compiladors, depuradors d'un bon grapat de llenguatges i sistemes.
  File formats Gaireb‚ 1.000 definicions de formats d'arxius segons la seva extensi¢. Atenci¢: Pop-ups
  Apache Configuraci¢ hosts nominals virtuals a Apache.
  Free firewalls Firewalls gratu‹ts. Si no sou el Pent…gon, Bin Laden o el departament de fotoc•pies de la Generalitat, en tindreu prou amb un d'aquests pel vostre servidor web.
  Recursos MSDOS Qualsevol programa que hagis perdut o que hagis somiat algun cop.
  Segona m… Programes de segona m…, per exemple, BasPro 7.1.
  Servidor BOA Un servidor internet per a DOS ? Proveu el Boa. "Pueh que biban loh nobio". Vinga ! Ara no dissimuleu que tots ho estaveu pensant.
  The DOS Page Hist•ria, actualitat i enla‡os de DOS.
  The FDisk DOS Page Navegadors d'internet per a DOS i d'altres utilitats de comunicaci¢.
  Arachne Navegador gr…fic per a DOS. Funciona des d'un terminal de xarxa, connectat a l¡nia ADSL, XDSM o XTC.
  EZ-NOS Servidor http, ftp, nntp, smtp, pop per a DOS.

  BASIC
  PowerBasic El millor Basic des de sempre: TurboBasic de Borland... per• nom‚s per a DOS i Uindous.
  QuickBasic Tot el que vol¡eu saber del QBasic per• us feia vergonya de preguntar.
  MidWare Un Basic for‡a potent i portable per• una mica estrany.
  TrueBasic Doncs aix•, el Basic autŠntic, fill dels seus autŠntics pares.
  QuickForward Projecte de Basic compatible amb el QB4.5 i el BPRO7.10.
  Matem…tiques Funcions matem…tiques per a Basic.

  INTERNET
  DOS InterNet Programes d'InterNet sota DOS.
  Mailto Com enlla‡ar amb un mail des d'HTML.
  Html code tutorial Javascript relacionat amb HTML.
  Editor WYSIWYG Editor WYSIWYG amb HTML i JavaScript.
  JavaScript de NetScape Estructura d'objectes a JavaScript de NetScape.
  Teclat en JavaScript Com es gestiona el teclat amb JavaScript de NetScape i IExplorer.
  Execuci¢ de compilats El Bill Mixetes ens explica com es pot executar un .exe des d'una p…gina .html tot i que no t‚ res a veure amb els virus. Noooooo, i araaaaa...
  Unitats de distribuci¢ Com s'empaqueten programes per distribuir-los per InterNet segons el Guillem de Can Portes. Qui l'entengui que deixi la beguda, que no li senta b‚.
  Utilitats gratu‹tes Algunes utilitats gratu‹tes per a servidors, gateways o fax.
  Utilitats comercials Utilitats comercials per a servidors, gateways o fax.
  Maguma PHP L'IDE de Maguma per PHP. For‡a bo si no vols fer meravelles.
  Browsers Evolt Tots o gaireb‚ tots els navegadors del mercat.
  Webalizer Estad¡stiques per a servidors d'internet.
  HTML Manual de HTML versi¢ 4.
  Meta HTML Tots els teta... ai, no! meta tags d'HTML.
  CSS Manual de CSS.
  Guia CSS Guia de CSS.
  Javascript Manual i f•rums de JavaScript. Atenci¢: Pop-ups

  BUSCAR
  InfoBel Directori telef•nic urbi et orbi. T‚ p…gines blanques, grogues i directori d'empreses i faxos. La b£squeda inversa est… actualment (10/4/03) desactivada. Atenci¢: Pop-ups
  P…gines blanques P…gines blanques i grogues de Telefonica i guies de carrers i carreteres.

  CAMPANYES
  Potter Queixa contra la Warner per la seva actitud faris…ica davant el doblatge del Harry Potter.
  Cateu Campanya de reconeixement de l'oficialitat de la llengua catalana a la Uni¢ Europea.
  SMS catal… Esteu farts de l'Asserekh‚ i de l'Osborne de les banyes ? Doncs a aquesta web hi trobareu les millors melodies i dibuixets pel vostre m•bil.
  Franja P…gina de la Franja de Ponent.
  Aiguabarreig Aula de Natura i Estaci¢ biol•gica de l'Aiguabarreig.
  Serret Llibreria Serret de Vall-de-roures.
  Manifest pel catal… Manifest per la normalitat efectiva de la Llengua Catalana i en suport de l'£s social del catal….

  LLENGUATGES
  Diccionari IEC Diccionari en l¡nia de l'Institut d'Estudis Catalans.
  Diccionari EnciclopŠdia Diccionari en l¡nia de l'EnciclopŠdia Catalana.
  Alcover Diccionari catal…-valenci…-balear de mossŠn Alcover i En Francesc de Borja Moll; tot un luxe a l'altra banda de la pantalla.
  Verbs conjugats Recull de m‚s de 600 verbs conjugats.
  Con Jugador Conjugador verbal.
  La pissarra Convencions gr…fiques.
  Ortotipografia Manual i exercicis de puntuaci¢.
  Abreviacions Llista d'abreviacions del Departament de Just¡cia de la Generalitat.
  Abreviatures Abreviatures, sigles i s¡mbols de la Generalitat.
  JustiTerm Traductor de termes jur¡dics.
  Guia d'Estil Guia d'estil de SoftCatal….org.
  AnglŠs-Catal… Softcatal… Diccionari anglŠs-catal… de termes inform…tics.
  AnglŠs-Catal… Diccionari anglŠs-catal… i catal…-anglŠs.
  Catal…-AnglŠs-Castell… Vocabulari catal…-anglŠs-castell… de la Universitat de Barcelona.
  Club del Llibre Club de lectors dels Pa‹sos Catalans; si no tenen el llibre, te'l busquen.
  Embarbussaments Jocs de paraules i embarbussaments.
  Diccionari AnglŠs Diccionari general en l¡nia d'anglŠs.
  Merriam-Webster Diccionari i tesaurus en l¡nia d'anglŠs.
  Cambridge Diccionari Cambridge amb notes fonŠtiques.
  Gram…tica Anglesa Exercicis de gram…tica anglesa.
  Diccionari FrancŠs El tresor de la llengua francesa.
  Diccionari Itali… Diccionari en l¡nia Garzanti d'itali…. Cal registrar-se.
  Diccionari PortugŠs Diccionari en l¡nia PortuguŠs. Cal registrar-se.
  Hiperdiccionari Diccionari i tes…urus en l¡nia d'anglŠs i inform…tic.
  Your Dictionary Diccionaris i aprenentatges de, si no m'he descomptat, tots els idiomes.
  Babel Site Aprenentatge de diferents idiomes i alguns recursos addicionals.
  Esperanto Curs d'esperanto en catal… i molts altres idiomes.
  Ladin Istitut Cultural Ladin.
  Gallec Diccionari gallec Estr viz (AGAL).
  Gallec Diccionari gallec CRTVG (ILG).
  Santoral Santoral catal….
  IATE Eurodicautom Base de dades ling¡stica del Parlament Europeu.

  CANALLESCA
  Avui AVUI en l¡nia.
  M¢n Diplom…tic Edici¢ en catal… de Monde Diplomatique.
  Catalunya R…dio Programaci¢ i audici¢ en directe o diferida de Catalunya R…dio.
  The Guardian Edici¢ digital de The Guardian.
  Contrastant Un descans per a la neurona.
  Gxangalo Portal de not¡cies en esperanto.
  Romantx Radio e televisiun rumanscha.

  DIVERSOS
  Mail Washer AntiSpam gratu‹t m‚s que bo.
  IP2Country Conversi¢ adre‡a IP a codi pa¡s.
  Submit Free Alta gratu‹ta a 25 buscadors. Cal una mica de paciŠncia.
  WORM Seguretat en ordinadors i prevenci¢ de virus i hackers.
  Open Source Iniciativa Programari Obert.
  IPv6 Informaci¢ i proves d'adreces internet IPv6. Aquest protocol permet passat d'un m…xim de 4.228.250.625 adreces amb la norma IPv4 (32 bits) a 340.232.366.920.938.463.374.607.431.768.211.456 amb la IPv6 (128 bits).
  802.16 Informaci¢ protocol 802.16.
  Hist•ria Hist•ria d'Hisp…nia; de l'Australopitecus a l'Athnar, ambd¢s inclosos.
  K7+MP3 Tutorial per crear .WAB o .MP3 des d'un K7.
  Compartir Compartir cotxe.
  Delaterra Productes d'alimentaci¢ (i d'altres) de la terra, en l'idioma de la terra.
  Solitaris P…gina de solitaris de cartes.