PERCENTATGES IMPOSITIUS
Impost General Indirecte Canari Rec…rrec d'EquivalŠncia
Des de GeneralRedu‹tIncrementatLuxeGeneralRedu‹tIncrementatLuxeText
GEN/1993 4'00% 2'00%12'00%24'00% n.a. n.a. n.a. n.a.Reial decret 1473/1992
GEN/1995 4'00% 2'00%12'00% n.a. 0'40% 0'20% 1'20% n.a.Reial decret 2538/1994
GEN/2001 5'00% 2'00% 9'00%13'00% 0'50% 0'20% 0'90% 1'30%Reial decret 1160/2001
JUL/2012 7'00% 3'00% 9'50%13'50% 0'70% 0'30% 0'95% 1'35%Llei 4/2012 article 51