QUADRE DE COMPDES 1990
Veir totes es relacions comptables