1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1/2004 6/2004 7/2004 2005
1/2006 7/2006 2007 1/2008 7/2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1/2018
8/2018 2019

1993 (pessetes)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 24'40% 4'90%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'20% 1'10%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'20% 1'10%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 6'20% 1'10%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 24'40% 4'90%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES
C. A.T. I M.P. PER I.L.T.
C. A.T. I M.P. PER I.M.S.
FORMACIà PROFESSIONAL
FONS GARANTIA SALARIAL
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES
C. A.T. I M.P. PER I.L.T.
C. A.T. I M.P. PER I.M.S.
FORMACIà PROFESSIONAL
FONS GARANTIA SALARIAL
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 68.310338.130 342
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 102.030338.130 510
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 84.600338.130 423
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 73.530338.130 368
4 AJUDANTS NO TITULATS 68.310338.130 342
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 68.310252.000 342
6 SUBALTERNS 68.310252.000 342
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 68.310252.000 342
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 2.277
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 2.277 8.400 342
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 2.277 8.400 342
10 PEONS 2.277 8.400 342
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 1.503 8.400 225
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 68.310
BASE M·XIMA 251.130
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 3.000
DIARI 100

1994 (pessetes)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 24'40% 4'90%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'20% 1'10%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'20% 1'10%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 6'20% 1'10%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 24'40% 4'90%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES
C. A.T. I M.P. PER I.L.T.
C. A.T. I M.P. PER I.M.S.
FORMACIà PROFESSIONAL
FONS GARANTIA SALARIAL
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES
C. A.T. I M.P. PER I.L.T.
C. A.T. I M.P. PER I.M.S.
FORMACIà PROFESSIONAL
FONS GARANTIA SALARIAL
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 70.560349.950 353
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 105.570349.950 528
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 87.540349.950 438
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 76.080349.950 380
4 AJUDANTS NO TITULATS 70.680349.950 353
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 70.680260.820 353
6 SUBALTERNS 70.680260.820 353
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 70.680260.820 353
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 2.352
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 2.356 8.694 353
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 2.356 8.694 353
10 PEONS 2.356 8.694 353
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 1.555 8.694 233
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 70.680
BASE M·XIMA 299.100
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 3.000
DIARI 100

1995 (pessetes)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'00% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES 2.870 580
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 270
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 210
FORMACIà PROFESSIONAL 129 21
FONS GARANTIA SALARIAL 270
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES
C. A.T. I M.P. PER I.L.T.
C. A.T. I M.P. PER I.M.S.
FORMACIà PROFESSIONAL
FONS GARANTIA SALARIAL
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 73.020407.790 366
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 109.260407.790 546
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 90.600407.790 453
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 78.750407.790 394
4 AJUDANTS NO TITULATS 73.140407.790 366
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 73.140369.750 366
6 SUBALTERNS 73.140369.750 366
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 73.140369.750 366
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 2.434
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 2.438 12.325 366
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 2.438 12.325 366
10 PEONS 2.438 12.325 366
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 1.611 12.325 242
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 73.140
BASE M·XIMA 299.100
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 3.000
DIARI 100

1996 (pessetes)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'20% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'20% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 6'20% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES 3.056 609
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 289
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 226
FORMACIà PROFESSIONAL 136 23
FONS GARANTIA SALARIAL 287
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES
C. A.T. I M.P. PER I.L.T.
C. A.T. I M.P. PER I.M.S.
FORMACIà PROFESSIONAL
FONS GARANTIA SALARIAL
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 78.390407.790 391
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 116.010407.790 580
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 96.210407.790 481
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 83.640407.790 418
4 AJUDANTS NO TITULATS 78.390407.790 391
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 78.390369.750 391
6 SUBALTERNS 78.390369.750 391
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 78.390369.750 391
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 2.613
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 2.613 12.325 391
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 2.613 12.325 391
10 PEONS 2.613 12.325 391
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 2.299 12.325 345
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 78.390
BASE M·XIMA 299.100
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 3.000
DIARI 100

1997 (pessetes)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'20% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'20% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 6'20% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES 2.970 600
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 281
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 219
FORMACIà PROFESSIONAL 133 22
FONS GARANTIA SALARIAL 280
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES
C. A.T. I M.P. PER I.L.T.
C. A.T. I M.P. PER I.M.S.
FORMACIà PROFESSIONAL
FONS GARANTIA SALARIAL
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 76.080407.790 378
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 113.070407.790 565
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 93.780407.790 469
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 81.510407.790 408
4 AJUDANTS NO TITULATS 75.690407.790 378
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 75.690369.750 378
6 SUBALTERNS 75.690369.750 378
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 75.690369.750 378
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 2.523
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 2.523 12.325 378
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 2.523 12.325 378
10 PEONS 2.523 12.325 378
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 1.953 12.325 293
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 75.690
BASE M·XIMA 299.100
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 3.000
DIARI 100

1998 (pessetes)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'20% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'20% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 6'20% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES 3.120 622
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 295
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 231
FORMACIà PROFESSIONAL 139 23
FONS GARANTIA SALARIAL 293
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 3.822 762
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 295
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 231
FORMACIà PROFESSIONAL 139 23
FONS GARANTIA SALARIAL 293
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 80.370392.700 396
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 118.440392.700 592
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 98.220392.700 491
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 85.410392.700 427
4 AJUDANTS NO TITULATS 80.370392.700 396
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 80.370322.230 396
6 SUBALTERNS 80.370322.230 396
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 80.370322.230 396
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 2.679
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 2.679 10.741 396
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 2.679 10.741 396
10 PEONS 2.679 10.741 396
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 2.679 10.741 396
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 80.370
BASE M·XIMA 299.100
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 3.000
DIARI 100

1999 (pessetes)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'20% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES 3.176 633
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 300
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 235
FORMACIà PROFESSIONAL 142 23
FONS GARANTIA SALARIAL 298
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 3.891 776
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 300
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 235
FORMACIà PROFESSIONAL 142 23
FONS GARANTIA SALARIAL 298
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 81.840399.780 403
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 120.570399.780 603
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 99.990399.780 500
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 86.940399.780 435
4 AJUDANTS NO TITULATS 81.840399.780 403
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 81.840345.180 403
6 SUBALTERNS 81.840345.180 403
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 81.840345.180 403
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 2.728
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 2.728 11.506 403
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 2.728 11.506 403
10 PEONS 2.728 11.506 403
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 2.728 11.506 403
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 81.840
BASE M·XIMA 251.130
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 3.000
DIARI 100

2000 (pessetes)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'00% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES 3.240 645
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 306
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 240
FORMACIà PROFESSIONAL 145 23
FONS GARANTIA SALARIAL 304
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 3.969 791
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 306
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 240
FORMACIà PROFESSIONAL 145 23
FONS GARANTIA SALARIAL 304
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 83.790407.790 411
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 122.970407.790 615
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 102.000407.790 510
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 88.680407.790 443
4 AJUDANTS NO TITULATS 83.790407.790 411
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 83.790369.750 411
6 SUBALTERNS 83.790369.750 411
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 83.790369.750 411
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 2.793
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 2.793 12.325 411
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 2.793 12.325 411
10 PEONS 2.793 12.325 411
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 2.793 12.325 411
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 83.790
BASE M·XIMA 299.100
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 3.000
DIARI 100

2001 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'00% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES 19'86 3'95
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 1'88
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'47
FORMACIà PROFESSIONAL 0'89 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 1'86
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 24'33 4'85
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 1'88
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'47
FORMACIà PROFESSIONAL 0'89 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 1'86
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 505'802.499'91 2'52
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 753'902.499'91 3'77
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 625'202.499'91 3'13
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 543'602.499'91 2'72
4 AJUDANTS NO TITULATS 505'802.499'91 2'52
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 505'802.380'37 2'52
6 SUBALTERNS 505'802.380'37 2'52
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 505'802.380'37 2'52
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 16'86
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 16'86 79'35 2'52
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 16'86 79'35 2'52
10 PEONS 16'86 79'35 2'52
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 16'86 79'35 2'52
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 505'80
BASE M·XIMA 2.140'93
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 0'01
DIARI 0'01

2002 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'00% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES 20'26 4'03
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 1'92
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'50
FORMACIà PROFESSIONAL 0'91 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 1'90
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 24'82 4'95
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 1'92
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'50
FORMACIà PROFESSIONAL 0'91 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 1'90
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 516'002.574'90 2'57
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 768'902.574'90 3'85
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 637'802.574'90 3'19
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 554'402.574'90 2'77
4 AJUDANTS NO TITULATS 516'002.574'90 2'57
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 516'002.574'90 2'57
6 SUBALTERNS 516'002.574'90 2'57
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 516'002.574'90 2'57
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 17'20
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 17'20 85'83 2'57
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 17'20 85'83 2'57
10 PEONS 17'20 85'83 2'57
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 17'20 85'83 2'57
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 516'00
BASE M·XIMA 2.574'90
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 0'01
DIARI 0'01

2003 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'00% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES 20'67 4'11
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 1'95
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'54
FORMACIà PROFESSIONAL 0'93 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 1'94
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 25'32 5'05
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 1'95
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'54
FORMACIà PROFESSIONAL 0'93 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 1'94
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 526'502.652'00 2'62
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 784'202.652'00 3'93
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 650'702.652'00 3'25
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 565'502.652'00 2'83
4 AJUDANTS NO TITULATS 526'502.652'00 2'62
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 526'502.652'00 2'62
6 SUBALTERNS 526'502.652'00 2'62
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 526'502.652'00 2'62
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 17'55
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 17'55 88'40 2'62
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 17'55 88'40 2'62
10 PEONS 17'55 88'40 2'62
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 17'55 88'40 2'62
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 526'50
BASE M·XIMA 2.652'00
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 0'01
DIARI 0'01

GENER 2004 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'00% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES 21'08 4'19
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 1'99
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'57
FORMACIà PROFESSIONAL 0'95 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 1'98
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 25'83 5'15
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 1'99
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'57
FORMACIà PROFESSIONAL 0'95 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 1'98
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 537'302.731'50 2'67
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 799'802.731'50 4'01
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 663'602.731'50 3'32
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 576'902.731'50 2'89
4 AJUDANTS NO TITULATS 537'302.731'50 2'67
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 537'302.731'50 2'67
6 SUBALTERNS 537'302.731'50 2'67
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 537'302.731'50 2'67
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 17'91
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 17'91 91'05 2'67
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 17'91 91'05 2'67
10 PEONS 17'91 91'05 2'67
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 17'91 91'05 2'67
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 537'30
BASE M·XIMA 2.731'50
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 0'01
DIARI 0'01

JUNY 2004 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'00% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES 21'08 4'19
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 1'99
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'57
FORMACIà PROFESSIONAL 0'95 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 1'98
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 25'83 5'15
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 1'99
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'57
FORMACIà PROFESSIONAL 0'95 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 1'98
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 537'302.731'50 2'67
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 799'802.731'50 4'01
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 663'602.731'50 3'32
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 576'902.731'50 2'89
4 AJUDANTS NO TITULATS 537'302.731'50 2'67
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 537'302.731'50 2'67
6 SUBALTERNS 537'302.731'50 2'67
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 537'302.731'50 2'67
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 17'91
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 17'91 91'05 2'67
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 17'91 91'05 2'67
10 PEONS 17'91 91'05 2'67
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 17'91 91'05 2'67
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 537'30
BASE M·XIMA 2.731'50
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

JULIOL 2004 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'00% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES 21'08 4'19
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 1'99
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'57
FORMACIà PROFESSIONAL 0'95 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 1'98
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 25'83 5'15
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 1'99
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'57
FORMACIà PROFESSIONAL 0'95 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 1'98
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 572'702.731'50 2'85
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 799'802.731'50 4'01
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 663'602.731'50 3'32
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 576'902.731'50 2'89
4 AJUDANTS NO TITULATS 572'702.731'50 2'85
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 572'702.731'50 2'85
6 SUBALTERNS 572'702.731'50 2'85
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 572'702.731'50 2'85
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 19'09
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 19'09 91'05 2'85
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 19'09 91'05 2'85
10 PEONS 19'09 91'05 2'85
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 19'09 91'05 2'85
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 572'70
BASE M·XIMA 2.731'50
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

2005 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'00% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
APRENENT. CONTINGÔNCIES COMUNES 21'50 4'27
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'03
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'60
FORMACIà PROFESSIONAL 0'97 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 2'02
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 26'35 5'25
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'03
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'60
FORMACIà PROFESSIONAL 0'97 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 2'02
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 598'502.813'40 2'98
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 835'802.813'40 4'19
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 693'602.813'40 3'47
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 603'002.813'40 3'02
4 AJUDANTS NO TITULATS 598'502.813'40 2'98
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 598'502.813'40 2'98
6 SUBALTERNS 598'502.813'40 2'98
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 598'502.813'40 2'98
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 19'95
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 19'95 93'78 2'98
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 19'95 93'78 2'98
10 PEONS 19'95 93'78 2'98
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 19'95 93'78 2'98
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 598'50
BASE M·XIMA 2.813'40
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

GENER 2006 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 6'00% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'40%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 26'88 5'36
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'07
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'63
FORMACIà PROFESSIONAL 0'99 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 2'06
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 631'202.897'70 3'80
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 881'102.897'70 5'31
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 731'102.897'70 4'40
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 635'702.897'70 3'83
4 AJUDANTS NO TITULATS 631'202.897'70 3'80
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 631'202.897'70 3'80
6 SUBALTERNS 631'202.897'70 3'80
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 631'202.897'70 3'80
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 21'04
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 21'04 96'59 3'80
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 21'04 96'59 3'80
10 PEONS 21'04 96'59 3'80
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 21'04 96'59 3'80
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 631'20
BASE M·XIMA 2.897'70
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

JULIOL 2006 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'75% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 26'88 5'36
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'07
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'63
FORMACIà PROFESSIONAL 0'99 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 2'06
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 631'202.897'70 3'80
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 881'102.897'70 5'31
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 731'102.897'70 4'40
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 635'702.897'70 3'83
4 AJUDANTS NO TITULATS 631'202.897'70 3'80
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 631'202.897'70 3'80
6 SUBALTERNS 631'202.897'70 3'80
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 631'202.897'70 3'80
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 21'04
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 21'04 96'59 3'80
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 21'04 96'59 3'80
10 PEONS 21'04 96'59 3'80
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 21'04 96'59 3'80
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 631'20
BASE M·XIMA 2.897'70
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

2007 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'75% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 27'42 5'47
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'11
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'66
FORMACIà PROFESSIONAL 1'01 0'14
FONS GARANTIA SALARIAL 2'10
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 665'702.996'10 4'01
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 929'702.996'10 5'60
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 771'302.996'10 4'64
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 670'802.996'10 4'04
4 AJUDANTS NO TITULATS 665'702.996'10 4'01
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 665'702.996'10 4'01
6 SUBALTERNS 665'702.996'10 4'01
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 665'702.996'10 4'01
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 22'19
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 22'19 99'87 4'01
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 22'19 99'87 4'01
10 PEONS 22'19 99'87 4'01
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 22'19 99'87 4'01
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 665'70
BASE M·XIMA 2.996'10
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

GENER 2008 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'75% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 28'93 5'76
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'23
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'75
FORMACIà PROFESSIONAL 1'06 0'15
FONS GARANTIA SALARIAL 2'21
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 699'903.074'10 4'22
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 977'403.074'10 5'89
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 810'903.074'10 4'88
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 705'303.074'10 4'25
4 AJUDANTS NO TITULATS 699'903.074'10 4'22
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 699'903.074'10 4'22
6 SUBALTERNS 699'903.074'10 4'22
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 699'903.074'10 4'22
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 23'33
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 23'33 102'47 4'22
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 23'33 102'47 4'22
10 PEONS 23'33 102'47 4'22
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 23'33 102'47 4'22
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 699'90
BASE M·XIMA 3.074'10
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

JULIOL 2008 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'50% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 28'93 5'76
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'23
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'75
FORMACIà PROFESSIONAL 1'06 0'15
FONS GARANTIA SALARIAL 2'21
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 699'903.074'10 4'22
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 977'403.074'10 5'89
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 810'903.074'10 4'88
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 705'303.074'10 4'25
4 AJUDANTS NO TITULATS 699'903.074'10 4'22
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 699'903.074'10 4'22
6 SUBALTERNS 699'903.074'10 4'22
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 699'903.074'10 4'22
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 23'33
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 23'33 102'47 4'22
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 23'33 102'47 4'22
10 PEONS 23'33 102'47 4'22
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 23'33 102'47 4'22
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 699'90
BASE M·XIMA 3.074'10
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

2009 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'50% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 29'50 5'88
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'27
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'79
FORMACIà PROFESSIONAL 1'08 0'15
FONS GARANTIA SALARIAL 2'25
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 728'103.166'20 4'39
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 1.016'403.166'20 6'12
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 843'303.166'20 5'08
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 733'503.166'20 4'42
4 AJUDANTS NO TITULATS 728'103.166'20 4'39
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 728'103.166'20 4'39
6 SUBALTERNS 728'103.166'20 4'39
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 728'103.166'20 4'39
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 24'27
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 24'27 105'54 4'39
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 24'27 105'54 4'39
10 PEONS 24'27 105'54 4'39
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 24'27 105'54 4'39
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 728'10
BASE M·XIMA 3.166'20
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

2010 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'50% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 29'95 5'97
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'31
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'81
FORMACIà PROFESSIONAL 1'10 0'15
FONS GARANTIA SALARIAL 2'28
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 738'903.198'00 4'46
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 1.031'703.198'00 6'22
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 855'903.198'00 5'16
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 744'603.198'00 4'49
4 AJUDANTS NO TITULATS 738'903.198'00 4'45
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 738'903.198'00 4'45
6 SUBALTERNS 738'903.198'00 4'45
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 738'903.198'00 4'45
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 24'63
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 24'63 106'60 4'45
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 24'63 106'60 4'45
10 PEONS 24'63 106'60 4'45
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 24'63 106'60 4'45
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 738'90
BASE M·XIMA 3.169'20
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

2011 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'50% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 30'34 6'05
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'34
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'83
FORMACIà PROFESSIONAL 1'11 0'15
FONS GARANTIA SALARIAL 2'31
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 748'203.230'10 4'52
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 1.045'203.230'10 6'30
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 867'003.230'10 5'22
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 754'203.230'10 4'54
4 AJUDANTS NO TITULATS 748'203.230'10 4'51
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 748'203.230'10 4'51
6 SUBALTERNS 748'203.230'10 4'51
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 748'203.230'10 4'51
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 24'94
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 24'94 107'67 4'51
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 24'94 107'67 4'51
10 PEONS 24'94 107'67 4'51
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 24'94 107'67 4'51
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 748'20
BASE M·XIMA 3.230'10
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

2012 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'50% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 30'34 6'05
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'33
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'84
FORMACIà PROFESSIONAL 1'11 0'15
FONS GARANTIA SALARIAL 2'31
AMB ATUR ATUR 41'15 11'60
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 748'203.262'50 4'51
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 1.045'203.262'50 6'30
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 867'003.262'50 5'22
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 754'203.262'50 4'54
4 AJUDANTS NO TITULATS 748'203.262'50 4'51
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 748'203.262'50 4'51
6 SUBALTERNS 748'203.262'50 4'51
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 748'203.262'50 4'51
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 24'94
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 24'94 108'75 4'51
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 24'94 108'75 4'51
10 PEONS 24'94 108'75 4'51
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 24'94 108'75 4'51
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 748'20
BASE M·XIMA 3.262'50
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

2013 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'50% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 30'52 6'09
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'35
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'85
FORMACIà PROFESSIONAL 1'12 0'15
FONS GARANTIA SALARIAL 2'32
AMB ATUR ATUR 41'42 11'67
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 753'003.425'70 4'54
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 1.051'503.425'70 6'33
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 872'103.425'70 5'25
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 758'703.425'70 4'57
4 AJUDANTS NO TITULATS 753'003.425'70 4'54
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 753'003.425'70 4'54
6 SUBALTERNS 753'003.425'70 4'54
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 753'003.425'70 4'54
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 25'10
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 25'10 114'19 4'54
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 25'10 114'19 4'54
10 PEONS 25'10 114'19 4'54
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 25'10 114'19 4'54
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 753'00
BASE M·XIMA 3.425'70
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

2014 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'50% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 7'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 30'52 6'09
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'35
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'85
FORMACIà PROFESSIONAL 1'12 0'15
FONS GARANTIA SALARIAL 2'32
AMB ATUR ATUR 41'42 11'67
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 753'003.597'00 4'54
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 1.051'503.597'00 6'33
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 872'103.597'00 5'25
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 758'703.597'00 4'57
4 AJUDANTS NO TITULATS 753'003.597'00 4'54
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 753'003.597'00 4'54
6 SUBALTERNS 753'003.597'00 4'54
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 753'003.597'00 4'54
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 25'10
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 25'10 119'90 4'54
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 25'10 119'90 4'54
10 PEONS 25'10 119'90 4'54
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 25'10 119'90 4'54
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 753'00
BASE M·XIMA 3.597'00
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

2015 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'50% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 6'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 30'67 6'12
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'36
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'86
FORMACIà PROFESSIONAL 1'13 0'15
FONS GARANTIA SALARIAL 2'33
AMB ATUR ATUR 41'61 11'73
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 756'603.606'00 4'56
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 1.056'903.606'00 6'36
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 876'603.606'00 5'28
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 762'603.606'00 4'59
4 AJUDANTS NO TITULATS 756'903.606'00 4'56
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 756'903.606'00 4'56
6 SUBALTERNS 756'903.606'00 4'56
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 756'903.606'00 4'56
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 25'22
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 25'22 120'20 4'56
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 25'22 120'20 4'56
10 PEONS 25'22 120'20 4'56
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 25'22 120'20 4'56
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 756'60
BASE M·XIMA 3.606'00
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

2016 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'50% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 6'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 30'98 6'18
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'38
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 1'88
FORMACIà PROFESSIONAL 1'14 0'15
FONS GARANTIA SALARIAL 2'35
AMB ATUR ATUR 42'04 11'85
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 764'403.642'00 4'60
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 1.067'403.642'00 6'43
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 885'303.642'00 5'33
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 770'103.642'00 4'64
4 AJUDANTS NO TITULATS 764'403.642'00 4'60
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 764'403.642'00 4'60
6 SUBALTERNS 764'403.642'00 4'60
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 764'403.642'00 4'60
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 25'48
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 25'48 121'40 4'60
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 25'48 121'40 4'60
10 PEONS 25'48 121'40 4'60
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 25'48 121'40 4'60
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 764'40
BASE M·XIMA 3.642'00
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

2017 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'50% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 6'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 33'46 6'67
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'57
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 2'03
FORMACIà PROFESSIONAL 1'23 0'16
FONS GARANTIA SALARIAL 2'54
AMB ATUR ATUR 45'40 12'80
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 825'603.751'20 4'98
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 1.152'903.751'20 6'95
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 956'103.751'20 5'76
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 831'603.751'20 5'01
4 AJUDANTS NO TITULATS 825'603.751'20 4'97
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 825'603.751'20 4'97
6 SUBALTERNS 825'603.751'20 4'97
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 825'603.751'20 4'97
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 27'52
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 27'52 125'04 4'97
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 27'52 125'04 4'97
10 PEONS 27'52 125'04 4'97
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 27'52 125'04 4'97
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 825'60
BASE M·XIMA 3.751'20
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

GENER 2018 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'50% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 6'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 34'80 6'94
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'68
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 2'10
FORMACIà PROFESSIONAL 1'28 0'17
FONS GARANTIA SALARIAL 2'64
AMB ATUR ATUR 47'22 13'31
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 858'603.751'20 5'17
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 1.199'103.751'20 7'22
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 994'203.751'20 5'99
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 864'903.751'20 5'21
4 AJUDANTS NO TITULATS 858'603.751'20 5'17
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 858'603.751'20 5'17
6 SUBALTERNS 858'603.751'20 5'17
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 858'603.751'20 5'17
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 28'62
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 28'62 125'04 5'17
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 28'62 125'04 5'17
10 PEONS 28'62 125'04 5'17
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 28'62 125'04 5'17
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 858'60
BASE M·XIMA 3.751'20
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

AGOST 2018 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'50% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 6'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 34'80 6'94
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 2'68
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 2'10
FORMACIà PROFESSIONAL 1'28 0'17
FONS GARANTIA SALARIAL 2'64
AMB ATUR ATUR 47'22 13'31
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 858'603.803'70 5'17
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 1.199'103.803'70 7'22
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 994'203.803'70 5'99
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 864'903.803'70 5'21
4 AJUDANTS NO TITULATS 858'603.803'70 5'17
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 858'603.803'70 5'17
6 SUBALTERNS 858'603.803'70 5'17
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 858'603.803'70 5'17
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 28'62
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 28'62 126'79 5'17
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 28'62 126'79 5'17
10 PEONS 28'62 126'79 5'17
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 28'62 126'79 5'17
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 858'60
BASE M·XIMA 3.803'70
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00

2019 (euros)

COTITZACIà EMP. TRE.
GENERAL CONTINGÔNCIES COMUNES 23'60% 4'70%
FORMACIà PROFESSIONAL 0'60% 0'10%
DESOCUPACIà GENERAL 5'50% 1'55%
DESOCUPACIà TEMP. T. COMPLET 6'70% 1'60%
DESOCUPACIà TEMP. T. PARCIAL 6'70% 1'60%
FONS DE GARANTIA SALARIAL 0'20%
HORES EXTRES ESTRUCTURALS 12'00% 2'00%
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS 23'60% 4'70%
FORMACIà CONTINGÔNCIES COMUNES 42'56 6'67
C. A.T. I M.P. PER I.L.T. 3'27
C. A.T. I M.P. PER I.M.S. 2'58
FORMACIà PROFESSIONAL 1'57 0'16
FONS GARANTIA SALARIAL 3'23
AMB ATUR ATUR 57'75 16'28
TOPALLS DE COTITZACIà MÖN. M·X. HORA
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. MENSUAL 1.050'004.070'10 6'33
1 ENGINYERS I LLICENCIATS 1.466'404.070'10 8'83
2 ENGINYERS TÔCNICS PÔRITS I AJUD.TITUL 1.215'904.070'10 7'32
3 CAPS ADMINISTRATIUS I DE TALLER 1.057'804.070'10 6'37
4 AJUDANTS NO TITULATS 1.050'004.070'10 6'33
5 OFICIALS ADMINISTRATIUS 1.050'004.070'10 6'33
6 SUBALTERNS 1.050'004.070'10 6'33
7 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 1.050'004.070'10 6'33
CONTINGÔNCIES A.T.M.P. DI·RIA 35'00
8 OFICIALS DE PRIMERA I DE SEGONA 35'00 135'67 6'33
9 OFICIALS DE TERCERA I ESPECIALISTES 35'00 135'67 6'33
10 PEONS 35'00 135'67 6'33
11 TREBALLADORS MENORS DE DIVUIT ANYS 35'00 135'67 6'33
ALTRES DADES DE COTITZACIà
R. COMER€ GRUP DE COTITZACIà 5
BASE MÖNIMA 1.050'00
BASE M·XIMA 4.070'10
EPÖGRAF A.T. I M.P. --b
F.L.C. PERCENTATGE 0'05%
MãDUL MENSUAL 1'00
DIARI 1'00