JOBUPDAT
 SERVEI D'ACTUALITZACIONS 
ACTUALITZAR ARA ?
ACTUALITZAR AUTOM·TICAMENT CADA DIA ?