sima.cat
 1/3/2024
 17:41:02
Índice de /baixar/DOMINGO/

Cliqueu INSTALL.BAT i seleccioneu obrir o executar des d'Internet.

Amb això se t'actualitzarà el programa de finques per corregir l'error dels departaments donats de baixa (no se n'ha d'emetre rebut).

Concretament, els departaments dels quals no volem emetre rebut hi hem de seleccionar, com a periodicitat de cobrament, desllogat i no, com jo erròniament pensava, esborrar-lis la data de contracte. A més, i aquí ve l'error, el programa estava malament i l'opció "desllogat" no hi era com una de les periodicitats possibles.

Per si no m'enrecordo de posar-t'ho al correu, l'enllaç per revisar els fitxers de rebuts enviats al banc és http://sima.cat/chkcsb19.php o http://sima.cat/ i accedeixes a Visualitzadors, CSB19.


Nombre Tipo Modificado Tama¤o Descripci¢n
22/dic/2023 09:55 - Directorio superior
BAT 17/jul/2012 18:38 768 BMD5

[catal…][english][castellano]
22/8/2022 16:53:15 GMT+0000