MD5 check for /baixar/START.BAT

02ef9b328555c265b9b9c57800bd1c20 *START.BAT