ACTIVAR JAVASCRIPT

Teniu un navegador CCBot versió 2.0 sobre OTHER. Suporta CSS versió i segueix les normes DOM [NO DOM].Veure només aquest navegador

INTERNET EXPLORER 3

Obriu Veure; Opcions i a la pestanya Seguretat marqueu "Executar seqüències de comandes ActiveX".

Quan volgueu tornar a desactivar el Javascript, seguiu els passos anteriors i desmarqueu-lo.


INTERNET EXPLORER 4

Obriu Veure; Opcions d'Internet i a la pestanya Seguretat cliqueu Internet, Nivell personalitzat, baixeu fins a "Seqüències de comandes ActiveX" i seleccioneu activar.

Quan volgueu tornar a desactivar el Javascript, seguiu els passos anteriors i seleccioneu desactivar.


INTERNET EXPLORER 5 I POSTERIORS

Obriu Eines; Opcions d'Internet i a la pestanya Seguretat cliqueu Internet, Nivell personalitzat, baixeu fins a "Seqüències de comandes ActiveX" i seleccioneu activar.

Quan volgueu tornar a desactivar el Javascript, seguiu els passos anteriors i seleccioneu desactivar.


NETSCAPE 3 I ANTERIORS

Obriu Opcions; Preferències de xarxa, cliqueu Llenguatges i marqueu "Activar JavaScript".

Quan volgueu tornar a desactivar el Javascript, seguiu els passos anteriors i desmarqueu-lo.


NETSCAPE 4 I POSTERIORS

Obriu Editar; Preferències, cliqueu Avançat; Seqüències i connectors, i sota Activar JavaScript marqueu "Navegador".

Quan volgueu tornar a desactivar el Javascript, seguiu els passos anteriors i desmarqueu-lo.


OPERA 5 I POSTERIORS

Obriu Fitxer; Preferències ràpides i marqueu "Activar JavaScript".

Quan volgueu tornar a desactivar el Javascript, seguiu els passos anteriors i desmarqueu-lo.


FIREFOX 1.0

Obriu Eines; Opcions, seleccioneu Característiques Web i marqueu "Habilita el JavaScript".

Quan volgueu tornar a desactivar el Javascript, seguiu els passos anteriors i desmarqueu-lo.


FIREFOX 1.5 I POSTERIORS

Obriu Eines; Opcions, seleccioneu Contingut i marqueu "Habilita el JavaScript".

Quan volgueu tornar a desactivar el Javascript, seguiu els passos anteriors i desmarqueu-lo.


ARACHNE 1.0 I POSTERIORS

Malauradament, el Javascript és una de les poques coses que encara no té aquest navegador.

Mantingueu-vos informats de les novetats a Arachne Labs.


[catal…][english][castellano]
23/7/2015 09:46:15 GMT+0000